Hoe?

Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld, vindt eerst een intakegesprek plaats. De leidraad voor dit gesprek vormt de vragenlijst die de ouders van tevoren hebben ingevuld. Kinderen die nog op de basisschool zitten, zijn niet bij dit gesprek aanwezig. Jongeren in het voortgezet onderwijs zijn wel bij het intakegesprek aanwezig en zij beslissen zelf of zij door willen gaan met de therapie.

Vervolgens volgen er circa vijf sessies, waarin het kind alleen komt. In deze sessies wordt gespeeld en/of gepraat. Het doel van deze eerste sessies is, het probleem van het kind in kaart te brengen en de richting van de therapie te bepalen.

Na deze ‘verkenningsfase’ vindt er weer een gesprek met de ouders plaats. Net als bij het intakegesprek, zijn basisschoolkinderen hier niet bij aanwezig en jongeren in het voortgezet onderwijs wel. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op het probleem van het kind, het doel van de therapie en de manieren waarop het kind hierbij ondersteund kan worden. Tevens wordt besproken op welke wijze de therapie zal worden voortgezet en vaak kan dan een indicatie worden gegeven van het aantal sessies dat daarvoor nodig is.

Ouderbegeleiding
In sommige gevallen wordt de bovenstaande procedure omgedraaid; dan wordt in plaats van met het kind met de ouders gewerkt. Mogelijk vindt er dan eens in de paar weken een afstemmings- of evaluatiesessie met het kind plaats.

Kortdurend
Kinderen zijn zeer gemotiveerd om hun eigen probleem op te lossen. Zij hebben het lef en de kracht om het probleem snel en volledig in kaart te brengen. Bovendien zijn zij heel vindingrijk bij het zoeken naar oplossing(en). Dit maakt dat de therapie meestal een duur heeft van 10 tot maximaal 15 sessies.