Wat kost het?

Therapiesessies duren vijfenveertig minuten en oudergesprekken duren een uur. De kosten voor een sessie of oudergesprek bedragen 80 euro, inclusief voorbereiding en uitwerking.

Vanwege lidmaatschap bij de VvvK, de vereniging van en voor kindertherapeuten, vergoeden veel zorgverzekeraars (een deel van) de kosten.